REZYDENCJA
W MICHAŁOWICACH
PROJEKT 2004,
REALIZACJA 2005-2007
Projekt architektoniczno-budowlany rezydencji
o powierzchni ok. 470 m2. Obiekt zlokalizowany
w Michałowicach.
przy ul. 3-go Maja.
Inwestor prywatny

michalowice