BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WARSZAWIE
PROJEKT 2006,
W TRAKCIE REALIZACJI
Wielobranżowe projekty: architektoniczno-budowlany
i wykonawczy budynku Biblioteki Publicznej. Obiekt zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Konwisarskiej/Gawędziarzy Inwestor: Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Gmina Rembertów

biblioteka