LOFTY W SŁAWNIE
PROJEKT 2007-2008,
W TRAKCIE REALIZACJI Wielobranżowy projekt architektoniczno-budowlany zmiany sposobu użytkowania zabytkowego budynku magazynów zbożowych na budynek mieszkalny, wielorodzinny. Obiekt zlokalizowany w Sławnie,
przy ul. Rapackiego 13.
Inwestor Jean-Luc Development Polska

slawno