PRZYCHODNIA W WARSZAWIE
PROJEKT 2006,
REALIZACJA 2008-2009 Wielobranżowy projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy istniejącego budynku przychodni o część rehabilitacyjną. Obiekt zlokalizowany w Warszawie,
przy ul. Zawiszaków 23.
Inwestor: SPZLO

przychodnia